Pony games

Od letošního roku 2016 jsem se s dětmi začala věnovat hrám pod názvem Pony games. Jedná se o novou disciplínu v ČR, která má v letošním roce svůj oficiální seriál o deseti turnajích po celé České republice.

Představím Vám Pony games blíže. Jedná se o týmovou hru, při níž družstvo tvořené 4-5 jezdci a 4 poníků hrají různé hry. Každé družstvo soutěží ve své dráze, kde základem je slalom tvořený 5 tyčkami. Při jednotlivých hrách se pak používají specifické předměty pro Pony games, se kterými děti plní určité úkoly.

Hry a jejich pravidla naleznete na stránkách http://pony-games.cz/pravidla/jednotilive-hry/

Aby to bylo spravedlivé, týmy se dělí na kategorie podle věku dětí. V letošním seriálu se kategorie dělí na děti do 12 let a dále pak do 18 let.

Nápad pro zapojení se do tohoto projektu jsem měla už koncem roku 2015, kdy jsem se zúčastnila semináře o Pony games. Projekt se mi líbí hlavně z hlediska pedagogického výcviku dětí na ponících. Pro děti je to výuka formou hry, při které se baví a zároveň rozvíjí své jezdecké schopnosti a dovednosti. Jedním z velkých přínosů je také týmová spolupráce, bez které to nejde jak na kolbišti, ale ani v životě.

John Deere PG team startující za JS Královický Dvůr

Pro letošní seriál jsem se proto rozhodla sestavit tým dětí a poníků, se kterými jsme se už zúčastnili zatím všech kol Pony Games Cupu.

Podpory pro náš tým se nám dostalo od firmy STROM Praha, a.s., který je výhradním distributorem techniky John Deere a od Jezdeckého centra Královický dvůr.